Ceramic Shisha Bowl

Ceramic Shisha Bowl

FAST DISPATCH

BEST SELLER

Ceramic Shisha Bowl

Vendor
Unbranded
£4.95

Unbranded ceramic shisha bowl.

Random colour provided.

FAST DISPATCH

BEST SELLER